MV-Tilipalvelu

LASKUA KOSKEVAT VAATIMUKSET ARVONLISÄVEROTUKSESSA
( voimaan 01.01.2004 EU:n alueella )

TÄRKEINTÄ HANKINNAN / PALVELUN OSTAJALLE SAADA OIKEANLAINEN
TOSITE KIRJANPITOON ETTÄ SAA VÄHENNYKSEN !!!

Tulee koskemaan: - laskua - tositetta - käteiskuittia = KAIKKI SAMA ASIA
Jakaantuu laskuvaatimuksiin 1) Suppeat / Kevennetyt 2) Laajat / Yleiset

SUPPEAT LASKUVAATIMUKSET
- lasku maakohtainen - loppusumma alle 1000 e ( sis. alv )
- koskee vähittäiskauppaa ( vaikka summa yli 1000 e ), tarjoilupalvelua, hlökuljetuksia
- lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvaa myyntiä mm. kioski,suutari,kampaamo
- vaaditaan NELJÄ KOHTAA
1. laskun antamispäivä
2. myyjän nimi ja y-tunnus
3. myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne
4. suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain
Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa on siten mahdollista ilmoittaa hinnat alv:sina, jos
suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei siis tarvitse ilmoittaa.

YLEISET LASKUMERKINNÄT
Alv-lain 209 b § sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, jotka ovat:
- laskun antamispäivä
- juokseva tunniste ( laskunro )
- myyjän y-tunnus
- myyjän ja ostajan nimi + osoite
- ostajan y-tunnus käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa
- tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne
- tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
- veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset
- verokanta - suoritettavan veron määrä
- verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste
- tiedot uusista kuljetusvälineistä - muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun
- maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai matkatoimistojen
marginaaliverotusmenettelystä
- merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä

LISÄHUOMAUTUKSIA
• Laskuissa ei enää tarvita alv-rek. merkintää
• Jos kaksi ostajaa niin molemmista tiedot
• Y-tunniste on FI + y-tunnus ilman lopun väliviivaa yhteenkirjoitettuna
• Vaihtokonekaupassa molemmilta osapuolilta omat laskunsa
• Ostajan alv-tunniste tarvitaan vain yhteisökaupassa ( saa toki olla muutenkin )
• Myyjältä / Ostajalta viralliset nimet kokonaan kirjoitettuna ( aputminimikin käy )
• Lähetyslistoissa voi olla osa tiedoissa, mutta kirjanpitoaineistoon mukaan
• Vääristä tiedoista uusi lasku ( vähennyskelpoisuus voi jäädä saamatta )
• Toimituspäivä tai miltä ajalta palvelu tuotettu yms.
• EU:n ulkopuolisiin laskuihin on itse tehtävä LIITE, että kaikki em. tiedot mukana
• Verottomuuden syy esim. ” Marginaaliverotusmenettely ” merkittävä
• Alennukset valmiiksi näkyviin tai muutoin joutuu lähettämään / vaatimaan hyvityslaskuja